zonneregio

Campina Energie en Eneco onderhandelen over participatie in windenergieproject Turnhout

13-11-2014 10:13

Eneco stelt vernieuwd project windenergie voor

Campina Energie en Eneco onderhandelen over de rechtstreekse participatie van 20% in het windmolenpark in Turnhout, op basis van het reglement waarover de Stad Turnhout begin september besliste. Eneco maakte vandaag (13/11/2014) zijn plannen kenbaar voor een project van windenergie in Turnhout. Het wil drie windmolens realiseren in de industriezone langs de E34 in Turnhout. Het gaat om een grondig herwerking en aanpassing van het project dat ook in 2013 door Eneco werd ingediend.  Het resultaat is een vernieuwd project van hernieuwbare energie, ingetekend in een industriezone en met mogelijkheden voor rechtstreekse participatie door Kempense burgers en bedrijven. Op 7 november startte het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning.

Eneco wil in de industriezone ten noorden van de E34 in Turnhout drie windmolens realiseren. Het volledige project zou goed zijn voor een productie van maximum 9 MW, wat overeenkomt met het energieverbruik van ongeveer 4.300 gezinnen. Eneco diende op 30 september de aanvragen in voor een bouw- en milieuvergunning. In het kader daarvan is op 7 november het openbaar onderzoek gestart voor de milieuvergunningsaanvraag.
Vernieuwd project met mogelijkheid tot rechtstreekse participatie
Campina Energie onderhandelde met Eneco over de mogelijkheden voor rechtstreeks participatie. Die zijn nu voorzien.  
“Dit project biedt kansen voor de regio,” zo stelt Wout Baert van Campina Energie, “omdat niet alleen de bedrijven maar ook mensen uit de ruime regio mee kunnen genieten van de opbrengst van dit windmolenpark. Hierover voeren we momenteel onderhandelingen met Eneco.” Campina Energie geeft Kempense burgers de kans om te investeren in hernieuwbare energie. Met de opbrengst uit het project wil de coöperatie een dividend uitkeren aan haar coöperanten en hen ondersteunen om energie te besparen. Campina Energie streeft naar een betere verdeling van de lusten en lasten van het project. Dankzij de rechtstreekse inbreng in het windmolenpark zal Campina Energie mee instaan voor het beheer. Coöperanten kunnen zich nu al via de website van de Campina Energie opgeven; in de loop van 2015 zullen zij effectief kunnen instappen.

Eneco diende in 2013 al een vergunningsaanvraag in voor een windmolenproject op dezelfde locatie. De suggesties die toen uit het openbaar onderzoek zijn gekomen, werden door Eneco met veel zorg bestudeerd. Na bijkomende studies en uitgebreid overleg met het stadsbestuur, stelt Eneco vandaag een grondig herwerkt project voor. Zo werd onder andere één van de windmolens verder van de woonzone naast het industrieterrein ingetekend. “De huidige plannen voorzien een vernieuwd project van windenergie, met respect voor de omgeving. Ons project past binnen de ambities van het Turnhoutse stadsbestuur inzake energiebesparing en hernieuwbare energie. Eneco is overtuigd dat het met een dergelijk modelproject van windenergie Turnhout op de kaart zal kunnen zetten op vlak van hernieuwbare energie,” zegt Thomas De Greef van Eneco.

Vergunningstraject en volgende stappen


Van 7 november tot 6 december loopt het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen eventuele suggesties of vragen over het project ingediend worden. Om omwonenden en andere geïnteresseerden de kans te geven om kennis te maken met het vernieuwde project, organiseert  Eneco op 17 november een informatietentoonstelling over het project.


Informatietentoonstelling


Op maandagavond 17 november organiseert Eneco een informatietentoonstelling over het windenergieproject. Ook Campina Energie zal aanwezig zijn. De tentoonstelling is vrij te bezoeken van 17u tot 21u in parochiezaal Blijde Boodschap in het Lode Peetersplantsoen in Turnhout.


Over Eneco


Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf dat zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Eneco is sinds 2003 actief in België en heeft reeds meer dan 5.000 bedrijven als klant en meer dan 310.000 particuliere aansluitingen. In België heeft Eneco meer dan 75 windmolens operationeel en meer dan 113 zonne-installaties in beheer en eigendom. Sinds haar ontstaan groeide Eneco België naar 220 medewerkers. De volledige Eneco groep behaalde in 2013 een omzet van meer dan 5,3 miljard euro en investeerde 854 miljoen euro. In totaal stelt Eneco 7000 medewerkers te werk. Surf naar www.eneco.be

Over Campina Energie


Campina Energie brengt mensen samen die willen investeren in hernieuwbare energie. De coöperatie streeft naar het verwerven van eigen installaties en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Met de opbrengst uit haar projecten wil Campina Energie een dividend uitkeren aan haar coöperanten en hen ondersteunen om energie te besparen. Campina Energie versterkt de lokale economie en zal inspelen op maatschappelijke noden.

 

Turnhout, 13 november 2014

Ga terug