Opiniestuk

23-04-2014 17:30

Burgerparticipatie is geen boerenbedrog!

Begin februari formuleerde de burgerbeweging De Koep de ambitie om een Kempense burgercoöperatie voor hernieuwbare energie op te richten. De voorbije twee maanden werd achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie van zo'n energiecoöperatie en werd steun gezocht bij diverse organsiaties, gemeenten en - niet in het minst - enthousiaste burgers.

Campina Energie stelt vast dat steeds meer gemeentebesturen - ook in de Kempen - van grote energiebedrijven eisen dat ze participatie van burgers vragen vooraleer ze een project (meestal windenergie) positief adviseren. Op zich een goede zaak, maar veel energiebedrijven plegen boerenbedrog.

Via een participatie in zogenaamde achtergestelde leningen kunnen mensen financieel participeren in een windenergieproject. Het uitgekeerde dividend is louter een vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal, maar er is geen enkele vorm van medebeheer of beslissingsmacht. Integendeel, het ingebrachte kapitaal en het wettelijk beperkt dividend voor de coöperanten zorgt er alleen voor dat de energiebedrijven hun winst kunnen opdrijven, op kap van de participerende burger. De band tussen de participatie van de burger en zijn aandeel in de stroomproductie is volledig verloren. Grondeigenaars, vaak boeren of bedrijven, worden tegen elkaar opgezet of hun steun wordt afgekocht om de windmolen te kunnen plaatsen. De wind is in dit geval vooral eigendom van het energiebedrijf.

De zon en de wind is van iedereen!

Campina Energie vindt dat iedereen moet kunnen participeren in hernieuwbare energie. Niet in het minst omdat de keuze wie die energie uit de lucht of de zon kan plukken, een maatschappelijke keuze is. De lasten mogen niet afgekocht worden door het aanbieden van een risicovolle nep-particiaptie. Denk maar aan Electrawinds en Groenkracht.

Campina Energie vindt dat de zon en de wind, maar ook bijvoorbeeld waterkracht, van iedereen is. We geloven in hernieuwbare energie, en willen burgers ook stimuleren om daarin te participeren, als de coöperanten vervolgens ook zelf kunnen beslissen wat ze met die stroom doen. Daarom zal Campina Energie samen met haar coöperanten afwegen welke projecten het kan steunen en welke een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutrale en sociaal-duurzame regio. Het rendement dat daaruit voorkomt, willen we gebruiken voor nieuwe projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie, voor projecten die verhelpen aan de energie-armoede en willen we ten dele ook uitkeren aan de coöperanten.

Campina Energie zet eerste stap naar brede publiek

Campina Energie wil ook samenwerken met scholen, organisaties en bedrijven die alleen niet de middelen hebben om te investeren in een lager energieverbruik en eigen energieopwekking. Via onze website verzamelen we vanaf vandaag daarvoor ideeën. Daarmee zet Campina Energie haar eerste stappen naar het brede publiek.

Bovendien toont Campina Energie op zaterdag 3 mei om 11 uur tijdens het Mooov-filmfestival "The 4th Revolution - Energy Autonomy". Deze documentaire film verbeeldt de visie van een solidaire wereld, gebaseerd op 100% duurzame energie en met de participatie van honderdduizenden burgers. En dat is precies wat Campina Energie beoogt, op maat van de Kempen. Echte participatie van Kempense burgers, en geen boerenbedrog!

Wout Baert, namens de kerngroep van Campina Energie

Ga terug