zonneregio

Stad Turnhout principieel akkoord met burgerparticipatie bij hernieuwbare energie.

26-09-2014 09:54

Campina Energie verkrijgt 20% rechtstreekse burgerparticipatie bij projecten hernieuwbare energie

Op vraag van Campina Energie besliste het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Turnhout dat projectontwikkelaars van windturbines minimum 20% moeten voorzien voor participatie van burgers. Op die manier kunnen burgers mee genieten van de hernieuwbare energie die in hun omgeving wordt opgewekt. Campina Energie brengt haar slogan “De zon en de wind zijn van iedereen” hiermee in de praktijk.
 
“Dat we de stad tot deze beslissing hebben gebracht, is voor ons een belangrijke, eerste stap,” zegt Wout Baert, woordvoerder van Campina Energie, “De opbrengst van de energieopwekking uit windturbines komt nu niet meer alleen bij de ontwikkelaar of de grondeigenaar terecht, maar ook bij de inwoners uit de omgeving. Campina Energie kan die mensen verenigen.” De coöperatie kan zo op termijn haar ambitie waarmaken om zelf energie op te wekken en daarbij minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.
 
Primeur
 
De beslissing van de Stad Turnhout is ook een primeur voor de provincie Antwerpen. De gemeenten Eeklo en Maldegem gingen haar voor en ook de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg namen een gelijkaardig engagement. Net als Campina Energie waren het ook daar burgercoöperaties die ijverden voor een meer rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten van hernieuwbare energie.
 
Hannes Anaf, schepen Stad Turnhout: “De beslissing past in onze strategie om als stad werk te maken van hernieuwbare energie.” De stad tekende eerder al het Burgemeestersconvenant om meer energiebesparing én projecten voor hernieuwbare energie mogelijk maken. “Maar we willen ook burgers ondersteunen om werk te maken van energiebesparing. Daarom zijn we een samenwerking met Campina Energie erg genegen,” vervolgt de schepen, “Het is ook geen voorafname op toekomstige projecten. Integendeel, ontwikkelaars zullen hiermee rekening moeten houden bij hun vergunningsaanvraag.”
 
Campina Energie roept ook andere Kempense gemeenten op om een gelijkaardig besluit te nemen, maar vooral om voorzichtig te zijn met bedrijven die enkel een financiële participatie van burgers toelaten via een zogenaamde “achtergestelde lening”.
 
Een coöperatie is een echt bedrijf , maar het laat vooral een sterke betrokkenheid van alle coöperanten toe in het beheer. Wout Baert: “Daarin verschillen we sterk van nep-coöperaties die simpelweg afhangen van energiebedrijven en waar burgers alleen financieel mogen participeren, vaak dan nog met enorme risico’s omdat burgers pas achteraan komen als het fout gaat (de techniek van de achtergestelde leningen). Campina Energie zal alleen werken met een zuivere participatie, transparant en zonder onduidelijke tussenstructuren zoals bij grote energiebedrijven. Lid zijn van een coöperatie betekent dat de coöperanten, mogen meebeslissen over de richting die de coöperatie uitgaat.”
 
Oprichting coöperatie
 
Intussen werkt Campina Energie hard aan de effectieve oprichting van de coöperatie. “Nog dit najaar zullen we de coöperatie oprichten. We werken heel hard aan de statuten en willen binnenkort ook het nodige startkapitaal verzamelen. We leveren een echte krachttoer, maar het is enorm hoopgevend hoeveel mensen én kennis zich spontaan aanbieden,” zegt Wout Baert nog.
 
Daarmee lijkt Campina Energie de ambitie die ze dit voorjaar uitdrukte, ook effectief te zullen waarmaken. Het onderzoekt momenteel nog de verschillende mogelijkheden om op een duurzame manier energie op te wekken. Dat kunnen zowel projecten van anderen zijn, waarin Campina Energie mee investeert, als projecten die de coöperatie zelf uitwerkt. “Alle opties liggen nu open,” verduidelijkt Wout Baert, “de stad nam een principebeslissing en we hopen dat andere gemeenten volgen. We gaan nu zelf na waar we echt op willen inzetten en wat op kort termijn haalbaar is.”
 
Wie coöperant wil worden, moet voorlopig nog even wachten. Op de website van Campina Energie kunnen geïnteresseerden zich wel al opgeven. Zodra er een concreet project voor handen is, wordt er een oproep gelanceerd en kunnen er aandelen van de coöperatie gekocht worden.

Ga terug