Waarom zou u dat doen?

 • Voor uw budget en begroting

  Door fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren daalt uw energiefactuur. De investering wordt door Campina Energie gedragen en valt buiten uw investeringsbegroting.
 • Voor het klimaat

  Het niet verbranden van fossiele brandstoffen vermijdt de uitstoot van CO2 in onze atmosfeer.
 • Voor medewerkers, vrijwilligers en / of ouders

  Medewerkers, vrijwilligers en / of ouders krijgen de mogelijkheid mee te investeren in de zonnepanelen van Campina Energie. Hiermee verhoogt ook hun betrokkenheid bij uw organisatie.
 • Voor de snelheid en het ontzorgen

  Campina Energie zorgt voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de installatie. U hoeft zich niet om de zonnepanelen te bekommeren. Op deze manier zorgen we voor een snelle realisatie waarbij geen eigen kapitaal vereist is.
 • Voor de sensibilisering

  In overleg werken we samen met u een info-traject uit zoals een gezamenlijk persmoment, een informatieavond, een voordracht of een workshop.
 • Voor de lokale economie

  Campina Energie werkt samen met lokale partners en via het dividend vloeit een deel van de winsten terug naar lokale burgers waardoor we de lokale economie versterken.
© Campina Energie
website|FABRIEK81