Windturbinepark Balen

Omschrijving

Dat er een hele tijd overheen gaat tussen de start en de realisatie van een windturbineproject lieten we jullie eerder weten. Toch zijn we verheugd onze vennoten te kunnen meedelen dat we op 5 september 2018 een samenwerkingsakkoord met ontwikkelaar Elicio hebben getekend voor de bouw van twee windturbines in Balen. De eerste stap in een proces dat ongetwijfeld nog heel wat maanden zal duren vooraleer er effectief energie wordt geproduceerd, maar wel een definitieve stap. Net als bij het Pampero project met Eneco (windturbine park Turnhout Zuid) sluiten we, nu met Elicio, een samenwerkingscontract af op basis van 20 % burgerparticipatie.
De vergunning is echter nog niet definitief toegewezen aangezien er nog beroep aangetekend werd. Voorlopig is het dus wachten op de behandeling van dit beroep.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere evolutie in Balen.

 

windmolenpark Turnhout-zuid Campina Energie

Investeer in hernieuwbare energie
en koop één aandeel  aan 250 €

Investeer mee!

© Campina Energie
website|FABRIEK81